Analizator wielkości i kształtu cząstek

Opis:

Morphologi G3SE (Malvern) to układ do automatycznej wizualizacji oraz analizy obrazu cząstek. Stosowany jest do pomiaru wielkości, kształtu i liczby cząstek suchych proszków i zawiesin cieczowych metodą „na sucho” i „na mokro”. Umożliwia pomiar zarówno proszków w stanie suchym, jak i emulsji, a także zawiesin cieczowych, w zakresie wielkości cząstek 0,5 -10000 μm. Możliwości badawcze:  17 parametrów opisujących różne aspekty kształtu, automatyczny pomiar przy użyciu standardowych procedur pomiarowych (SOP), narzędzie do porównywania i klasyfikowania pomiarów umożliwia znalezienie istotnych różnic między poszczególnymi próbkami.

Kategoria:

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.