Potencjostat/galwanostat z modułem impedancji

Opis:

Potencjostat / galwanostat Solartron Analytical 1287A oraz Solartron 1260 (Ametek) to zestaw o wysokiej dokładności, oferujący szereg możliwości stosowania prądu przemiennego lub stałego. Do głównych badań stałoprądowych należą: techniki potencjostatyczne, galwanostatyczne, potencjodynamiczne, woltametrii cyklicznej, szumu elektrochemicznego, a do zmiennoprądowych pomiary impedancyjne. Zastosowanie wymienionych technik umożliwia m.in. badanie korozji elektrochemicznej materiałów metalicznych (korozja ogólna oraz wżerowa), anodowego roztwarzania, odporności korozyjnej powłok oraz procesów pasywacji, jak również elektrochemiczna detekcja związków. Pomiary mogą być realizowane w naczyniu elektrolitycznym z możliwością termostatowania. 

Kategoria:

Specyfikacja Techniczna:

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.