Analizator zawartości węgla organicznego

Opis:

Laboratory TOC Analyzer Sievers InnovOx (GE Analytical Instruments) wykorzystywany jest  do pomiaru całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC), nieusuwalnego węgla organicznego (NPOC), węgla nieorganicznego (IC) oraz całkowitej zawartości węgla (TC). Analizator wykorzystuje metodę nadkrytycznego utleniania wody (SCWO) do pomiaru zawartości węgla w badanych próbkach i w szerokim zakresie od bardzo czystych, zawierających 0,5 ppm TOC, aż po 50.000 ppm TOC. Urządzenie umożliwia również badanie próbek o dużej zawartości cząstek stałych  i innych zanieczyszczeń (TDS). Analizator wykorzystywany jest w badaniach próbek środowiskowych oraz wody z procesów przemysłowych w tym z przemysłu petrochemicznego i farmaceutycznego. 

Kategoria:

Specyfikacja Techniczna:

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.