Spektrometr optyczny ICP

Opis:

Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES serii iCAP 7000 (Thermo Scientific) umożliwia wielopierwiastkową analizę składu chemicznego w próbkach o złożonym składzie matrycy. Wykorzystanie autosamplera oraz jednoczesnej rejestracji pełnego widma umożliwia szybką analizę  m.in. wody pitnej, ścieków przemysłowych, jak również próbek stałych po wcześniejszej ich mineralizacji. Spektrometr ICP-OES może być stosowany do oznaczeń: Al, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, S, P oraz wielu innych pierwiastków.

Kategoria:

Specyfikacja Techniczna:

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.