Spektrofotometr UV-Vis

Opis:

Spektrofotometr UV-Vis Evolution 201 (Thermo Scientific) umożliwia pomiar absorbancji fali świetlnej w zakresie od 190 – 1100 nm. Apart posiada dedykowane oprogramowanie, które umożliwia nie tylko dokonywanie pomiarów ilościowych, ale również kinetycznych i rejestrację widma w całym zakresie spektralnym. Ponadto urządzenie posiada wbudowany automatyczny rotor umożliwiający pomiar kilku próbek przy zadanych warunkach oraz stabilizację temperatury. Spektrofotometr może być wykorzystywany do analizy wszystkich związków absorbujących promieniowanie w zakresie UV-Vis tj. nieorganicznych (m.in. azotany, fosforany, siarczany), czy organicznych (węglowodory aromatyczne, aldehydy, ketony, kwasy i aminy np. fenole, formaldehyd).

Kategoria:

Specyfikacja Techniczna:

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.