Analizator wielkości i potencjału nanocząstek

Opis:

Analizator nanocząstek Malvern Zetasizer Nano ZS umożliwia pomiar wielkości, polidyspersyjności, potencjału zeta a nawet masy cząsteczkowej cząstek o wielkości w zakresie od 30 do 1000 nm. Aparat służy do charakteryzacji takich materiałów jak nanocząstki, koloidy, białka, czy mikroemulsje. Urządzenie znajduje zastosowanie w budownictwie do oceny właściwości emulsji, dyspersji oraz do oceny stabilności zawiesin. W ochronie środowiska umożliwia analizę drobnych nanocząstek stanowiących zanieczyszczenia wód i gleb.

Kategoria:

Specyfikacja Techniczna:

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.