Improvement of the stainless steel electropolishing process by organic additives

CYTOWANIE:

P. Lochyński, M. Kowalski, B. Szczygiel, K. Kuczewski, Improvement of the stainless steel electropolishing process by organic additives, Materials Science- Poland 18 (4), (2016) 76–81. doi:10.10.1515/pjct-2016-0074
Lochyński P., Kowalski M., Szczygiel B., Kuczewski K.,

Abstract

The influence of organic additives on the process of surface electropolishing of AISI 304 type steel was determined. Additives were selected in initial potentiodynamic tests pursuant to the plateau analysis on the current/potential curves. The assessment of the operational effectiveness of additives consisted in determining the relationship between surface gloss after electropolishing and the mass loss of the sample and in determining surface roughness. The applied electropolishing bath consisted of a mixture of concentrated acids: H3PO4 and H2SO4, and the following organic additives were used: triethylamine, ethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, diethylene glycol monobutyl ether and glycerol. The best electropolishing result, i.e. low roughness and high gloss of stainless steel surface with a relatively low mass loss of the sample at the same time were obtained for baths containing triethanolamine.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.