Asymmetric and symmetric dimethylarginines and mortality in patients with hematological malignancies—A prospective study

CYTOWANIE:

A. Chachaj, J. Wiśniewski, J. Rybka, A. Butrym, M. Biedroń, M. Krzystek-Korpacka, A. Szuba, M. Karczewski, Asymmetric and symmetric dimethylarginines and mortality in patients with hematological malignancies—A prospective study, PLoS ONE 13 (5), (2018) . doi:10.1371/journal.pone.0197148
Chachaj A., Wiśniewski J., Rybka J., Butrym A., Biedroń M., Krzystek-Korpacka M., Szuba A., Karczewski M.,

Abstract

The study was designed to determine the associations of asymmetric (ADMA) and symmetric (SDMA) dimethylarginines plasma concentrations with all-cause mortality in patients with hematological malignancies. 33 patients with acute myeloid leukemia (AML), 31 patients with non-Hodgkin’s lymphoma (nHL), 32 patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) and 48 patients without malignancy were enrolled into the study. Each patient was followed until death or for at least 14.5 months (range: 14.5-53). Median ADMA and SDMA were significantly elevated in AML, nHL and CLL compared to controls (ADMA: 1.36, 1.24, 1.03, 0.55 mu mol/l respectively, p<0.0001; SDMA: 0.86, 0.76, 0.71, 0.52 mu mol/l respectively, p<0.0001). High ADMA and SDMA were associated with increased risk for all-cause mortality in CLL group (Hazard ratio (HR) for ADMA: 3.05, 95% CI:1.58-5.88, p = 0.001; HR for SDMA: 4.71, 95% CI:1.91-11.58, p = 0.001). Our study suggests that ADMA and SDMA could be novel prognostic factors for all-cause mortality in CLL patients.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.