Cel Projektu

Odtwórz wideo

Projekt zakłada opracowanie nowatorskiego modelu matematycznego, co pozwoli na określenie granicznego zanieczyszczenia kąpieli stosowanych w przemysłowym procesie elektropolerowania stali chromowo-niklowych. Ponadto model ten będzie miał zastosowanie nawet dla zmieniających się kosztów odczynników chemicznych oraz energii elektrycznej. 

Projekt obejmuje realizację następujących zadań: 

  • przeprowadzenie badań zanieczyszczenia kąpieli procesowej w warunkach laboratoryjnych oraz w skali technicznej,
  • analizę zmian jakości elektropolerowanych powierzchni w miarę wzrostu zanieczyszczenia kąpieli,
  • identyfikację i analiza kosztów procesu w skali technicznej obejmująca również koszt neutralizacji szkodliwych dla środowiska odpadów,
  • opracowanie modelu matematycznego umożliwiającego kontrolę zanieczyszczenia kąpieli oraz określenie granicznego zanieczyszczenia kąpieli uzasadnionego w odniesieniu do kosztów,
  • prace przygotowujące do wdrożenia m.in. weryfikacja opracowanego wieloczynnikowego modelu matematycznego w skali technicznej.

Grupą docelową są zakłady produkcyjne zajmujące się elektropolerowaniem stali chromowo-niklowych w Polsce (perspektywa krótkofalowa) i w Europie np. Niemczech (perspektywa długofalowej). Opracowanie modelu dla najczęściej wykorzystywanego materiału w obróbce elektrolitycznego polerowania, jakim są stale nierdzewne, stanowić może podstawę do opracowania w przyszłości podobnych modeli dla innych materiałów tj. stopy tytanu.

Spodobał Ci się artykuł?

Podziel się na facebook
Podziel się na Facebooku
Podziel się na twitter
Podziel się na Twitter
Podziel się na linkedin
Podziel się na Linkdin
Podziel się na pinterest
Podziel się na Pinterest

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.