Potencjostat/galwanostat Solartron 1287, analizator częstotliwości Solartron 1260

Aparatura Badawcza

ObrazTytułOpisKategoriacategories_hfilterkategorie_ab_hfilter
Analizator wielkości i kształtu cząstek
Analizator wielkości i kształtu cząstekMorphologi G3SE (Malvern) to układ do automatycznej wizualizacji oraz analizy obrazu cząstek. Stosowany jest do …aparatura-dostepna
Analizator wielkości i potencjału nanocząstek
Analizator wielkości i potencjału nanocząstekAnalizator nanocząstek Malvern Zetasizer Nano ZS umożliwia pomiar wielkości, polidyspersyjności, potencjału zeta a nawet masy …aparatura-dostepna
Analizator zawartości węgla organicznego
Analizator zawartości węgla organicznegoLaboratory TOC Analyzer Sievers InnovOx (GE Analytical Instruments) wykorzystywany jest  do pomiaru całkowitej zawartości węgla …aparatura-dostepna
Aparat do ekstrakcji
Aparat do ekstrakcjiFatExtractor E-500 jest stosowany do szybkiej i zgodnej z regulacjami ekstrakcji tłuszczu. Urządzenie umożliwia ekstrakcję …aparatura-dostepna
Chromatograf gazowy
Chromatograf gazowyChromatograf gazowy GC-2010 Plus (Shimadzu) z detektorami płomieniowo-jonizacyjnym (FID) i cieplno-przewodnościowym (TCD) umożliwia analizę zidentyfikowanych …aparatura-dostepna
Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym
Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowymChromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas GCMS-QP2010 Ultra (Shimadzu) umożliwia analizę lotnych związków organicznych z …aparatura-dostepna
Chromatograf jonowy
Chromatograf jonowyChromatograf jonowy Dionex ICS-5000+ (Thermo Scientific) z detektorami konduktometrycznym i UV-Vis wykorzystywany jest do analiz …wykorzystywana-w-projekcie
Kalorymetr
KalorymetrParr 6400 Calorimeter (Parr Instrument Company) umożliwia pomiar ciepła spalania zarówno próbek stałych jak i …aparatura-dostepna
Mettler Toledo - szkic
Mettler Toledo – szkicaparatura-dostepna
Mikroskop konfokalny
Mikroskop konfokalnyMikroskop konfokalny C2+ (Nikon) umożliwia analizę materiału zarówno w świetle białym jak i przy użyciu …aparatura-dostepna
MPW-260 - szkic
MPW-260 – szkicaparatura-dostepna
One Touch Mars - szkic
One Touch Mars – szkicMineralizator mikrofalowyaparatura-dostepna
Potencjostat/galwanostat z modułem impedancji
Potencjostat/galwanostat z modułem impedancjiPotencjostat / galwanostat Solartron Analytical 1287A oraz Solartron 1260 (Ametek) to zestaw o wysokiej dokładności, …wykorzystywana-w-projekcie
Spektrofotometr UV-Vis
Spektrofotometr UV-VisSpektrofotometr UV-Vis Evolution 201 (Thermo Scientific) umożliwia pomiar absorbancji fali świetlnej w zakresie od 190 …aparatura-dostepna
Spektrometr absorpcji atomowej AAS
Spektrometr absorpcji atomowej AASSpektrofotometr płomieniowy iCE 3000 Series (Thermo Scientific) umożliwia wykonanie oznaczeń pierwiastków w próbkach ciekłych i …aparatura-dostepna
Spektrometr FTIR
Spektrometr FTIRSpektrometr Nicolet iN10 Infrared Microscope z przystawką ATR (Thermo Scientific) umożliwia identyfikację pojedynczych substancji chemicznych, …aparatura-dostepna
Spektrometr optyczny ICP
Spektrometr optyczny ICPSpektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES serii iCAP 7000 (Thermo Scientific) umożliwia …wykorzystywana-w-projekcie

 

IDTytułTreśćPodsumowanieObrazDataAutorKategorieTagiStatus
139520Analizator wielkości i kształtu cząstekMorphologi G3SE (Malvern) to układ do automatycznej wizualizacji oraz analizy obrazu cząstek. Stosowany jest do …Morphologi G3SE (Malvern) to układ do automatycznej wizualizacji oraz analizy obrazu cząstek. Stosowany jest do …
Analizator wielkości i kształtu cząstek
3 października 2019Publish
139016Analizator wielkości i potencjału nanocząstekAnalizator nanocząstek Malvern Zetasizer Nano ZS umożliwia pomiar wielkości, polidyspersyjności, potencjału zeta a nawet masy …Analizator nanocząstek Malvern Zetasizer Nano ZS umożliwia pomiar wielkości, polidyspersyjności, potencjału zeta a nawet masy …
Analizator wielkości i potencjału nanocząstek
12 września 2019Publish
138374Analizator zawartości węgla organicznegoLaboratory TOC Analyzer Sievers InnovOx (GE Analytical Instruments) wykorzystywany jest  do pomiaru całkowitej zawartości węgla …Laboratory TOC Analyzer Sievers InnovOx (GE Analytical Instruments) wykorzystywany jest  do pomiaru całkowitej zawartości węgla …
Analizator zawartości węgla organicznego
22 sierpnia 2019Publish
138376Aparat do ekstrakcjiFatExtractor E-500 jest stosowany do szybkiej i zgodnej z regulacjami ekstrakcji tłuszczu. Urządzenie umożliwia ekstrakcję …FatExtractor E-500 jest stosowany do szybkiej i zgodnej z regulacjami ekstrakcji tłuszczu. Urządzenie umożliwia ekstrakcję …
Aparat do ekstrakcji
22 sierpnia 2019Publish
138368Chromatograf gazowyChromatograf gazowy GC-2010 Plus (Shimadzu) z detektorami płomieniowo-jonizacyjnym (FID) i cieplno-przewodnościowym (TCD) umożliwia analizę zidentyfikowanych …Chromatograf gazowy GC-2010 Plus (Shimadzu) z detektorami płomieniowo-jonizacyjnym (FID) i cieplno-przewodnościowym (TCD) umożliwia analizę zidentyfikowanych …
Chromatograf gazowy
22 sierpnia 2019Publish
138370Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowymChromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas GCMS-QP2010 Ultra (Shimadzu) umożliwia analizę lotnych związków organicznych z …Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas GCMS-QP2010 Ultra (Shimadzu) umożliwia analizę lotnych związków organicznych z …
Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym
22 sierpnia 2019Publish
137241Chromatograf jonowyChromatograf jonowy Dionex ICS-5000+ (Thermo Scientific) z detektorami konduktometrycznym i UV-Vis wykorzystywany jest do analiz …Chromatograf jonowy Dionex ICS-5000+ (Thermo Scientific) z detektorami konduktometrycznym i UV-Vis wykorzystywany jest do analiz …
Chromatograf jonowy
3 sierpnia 2019Publish
138372KalorymetrParr 6400 Calorimeter (Parr Instrument Company) umożliwia pomiar ciepła spalania zarówno próbek stałych jak i …Parr 6400 Calorimeter (Parr Instrument Company) umożliwia pomiar ciepła spalania zarówno próbek stałych jak i …
Kalorymetr
22 sierpnia 2019Publish
138377Mettler Toledo – szkic
Mettler Toledo - szkic
22 sierpnia 2019Publish
138373Mikroskop konfokalnyMikroskop konfokalny C2+ (Nikon) umożliwia analizę materiału zarówno w świetle białym jak i przy użyciu …Mikroskop konfokalny C2+ (Nikon) umożliwia analizę materiału zarówno w świetle białym jak i przy użyciu …
Mikroskop konfokalny
22 sierpnia 2019Publish
138375MPW-260 – szkic
MPW-260 - szkic
22 sierpnia 2019Publish
138371One Touch Mars – szkicMineralizator mikrofalowyMineralizator mikrofalowy
One Touch Mars - szkic
22 sierpnia 2019Publish
137243Potencjostat/galwanostat z modułem impedancjiPotencjostat / galwanostat Solartron Analytical 1287A oraz Solartron 1260 (Ametek) to zestaw o wysokiej dokładności, …Potencjostat / galwanostat Solartron Analytical 1287A oraz Solartron 1260 (Ametek) to zestaw o wysokiej dokładności, …
Potencjostat/galwanostat z modułem impedancji
3 sierpnia 2019Publish
138378Spektrofotometr UV-VisSpektrofotometr UV-Vis Evolution 201 (Thermo Scientific) umożliwia pomiar absorbancji fali świetlnej w zakresie od 190 …Spektrofotometr UV-Vis Evolution 201 (Thermo Scientific) umożliwia pomiar absorbancji fali świetlnej w zakresie od 190 …
Spektrofotometr UV-Vis
22 sierpnia 2019Publish
140299Spektrometr absorpcji atomowej AASSpektrofotometr płomieniowy iCE 3000 Series (Thermo Scientific) umożliwia wykonanie oznaczeń pierwiastków w próbkach ciekłych i …Spektrofotometr płomieniowy iCE 3000 Series (Thermo Scientific) umożliwia wykonanie oznaczeń pierwiastków w próbkach ciekłych i …
Spektrometr absorpcji atomowej AAS
6 lutego 2020Publish
138379Spektrometr FTIRSpektrometr Nicolet iN10 Infrared Microscope z przystawką ATR (Thermo Scientific) umożliwia identyfikację pojedynczych substancji chemicznych, …Spektrometr Nicolet iN10 Infrared Microscope z przystawką ATR (Thermo Scientific) umożliwia identyfikację pojedynczych substancji chemicznych, …
Spektrometr FTIR
22 sierpnia 2019Publish
137237Spektrometr optyczny ICPSpektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES serii iCAP 7000 (Thermo Scientific) umożliwia …Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES serii iCAP 7000 (Thermo Scientific) umożliwia …
Spektrometr optyczny ICP
3 sierpnia 2019Publish

b

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.