Dr inż. Paweł Wiercik

Dr inż. Paweł Wiercik w roku 2007 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W roku 2011 otrzymał stopień doktora  nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Instytucie Inżynierii Środowiska, w którym pracuje od 2012 roku.  

Lista Publikacji

Cytuj jakoTytułAutorzy PublikacjiRokSłowa kluczowePełny tekstrok_wyd_hfilter
A new approach to assessing the ageing process of strongly basic anion-exchange resins: Preliminary research.
A new approach to assessing the ageing process of strongly basic anion-exchange resins: Preliminary research., , , , , , , , ,

2019
Using laser granulometer to algae dynamic growth analysis in biological treated sewage
Using laser granulometer to algae dynamic growth analysis in biological treated sewage, , , , , , 2017
Algae proliferation on substrates immersed in biologically treated sewage
Algae proliferation on substrates immersed in biologically treated sewage, , , , , ,

2017
Characteristics of particle size distribution in suspensions contained in spent filter backwash water collected on different stages of iron and manganese removal filter backwashing. [Charakterystyka rozkładów wielkości cząstek zawiesin zawartych w popłuczynach pochodzących z różnych faz płukania filtrów do odżelaziania i odmanganiania]
Characteristics of particle size distribution in suspensions contained in spent filter backwash water collected on different stages of iron and manganese removal filter backwashing. [Charakterystyka rozkładów wielkości cząstek zawiesin zawartych w popłuczynach pochodzących z różnych faz płukania filtrów do odżelaziania i odmanganiania], , , , , , , ,

2016
Analysis of particle size and fractal dimensions of suspensions contained in raw sewage, treated sewage and activated sludge
Analysis of particle size and fractal dimensions of suspensions contained in raw sewage, treated sewage and activated sludge, , , , , ,

2016
Effect of iron and manganese content on granulometric composition of suspensions in backwash effluent from filters used for groundwater treatment. [Wpływ zawartości związków żelaza i manganu na skład granulometryczny zawiesin w popłuczynach z filtrów do oczyszczania wód podziemnych]
Effect of iron and manganese content on granulometric composition of suspensions in backwash effluent from filters used for groundwater treatment. [Wpływ zawartości związków żelaza i manganu na skład granulometryczny zawiesin w popłuczynach z filtrów do oczyszczania wód podziemnych], , , , , 2013
Use of iron(III) chloride sulfate for the treatment of filter backwash water. [Badania nad zastosowaniem chlorosiarczanu żelaza(III) do oczyszczania popłuczyn z filtrów do odżelaziania i odmanganiania wody]
Use of iron(III) chloride sulfate for the treatment of filter backwash water. [Badania nad zastosowaniem chlorosiarczanu żelaza(III) do oczyszczania popłuczyn z filtrów do odżelaziania i odmanganiania wody], , , , , 2011
The use of the aeration process for upgrading the efficiency of suspended solids sedimentation during groundwater treatment. [Zastosowanie napowietrzania do poprawy skuteczności sedymentacji zawiesin powstaja̧cych podczas oczyszczania wód podziemnych]
The use of the aeration process for upgrading the efficiency of suspended solids sedimentation during groundwater treatment. [Zastosowanie napowietrzania do poprawy skuteczności sedymentacji zawiesin powstaja̧cych podczas oczyszczania wód podziemnych], , , , , 2009

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.