Chemical polishing of scaffolds made of ti-6Al-7Nb alloy by additive manufacturing

CYTOWANIE:

E. Łyczkowska, P. Szymczyk, B. Dybała, E. Chlebus, Chemical polishing of scaffolds made of ti-6Al-7Nb alloy by additive manufacturing, Archives of Civil and Mechanical Engineering 14 (4), (2014) 586-594. doi:10.1016/j.acme.2014.03.001
Łyczkowska E., Szymczyk P., Dybała B., Chlebus E.,

Abstract

The titanium-aluminium-niobium alloy is used in bone, dental and articular prosthetics, where high final surface quality is required. Bone scaffolds for tissue engineering require optimized cellular structures to provide pore diameters allowing the growth of osteoblasts. The aim of the presented paper is to estimate the quality of surface treatment of components with complex spatial structure, made of Ti-6Al-7Nb alloy by powder-bed selective laser melting (SLM), which is one of the additive manufacturing technologies for metal materials. Test pieces were subjected to chemical polishing to improve surface quality and remove loose powder particles trapped in the porous structure. It was found that resulting surface roughness and reduction of the number of non-melted powder particles on the scaffold surface are influenced mostly by chemical composition and concentration of the bath, as well as the method of medium delivery and exchange during the process. Further investigations were aimed at optimizing the process and increasing the number of workpieces processed in a single lot. (C) 2014 Politechnika Wroclawska. Published by Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o. All rights reserved.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.