Comparison of the seven-year predictive value of six risk scores in acute coronary syndrome patients: Grace, timi stemi, timi nstemi, simple, zwolle and banach

CYTOWANIE:

K. J. Filipiak, Ł. Kołtowski, M. Grabowski, G. Karpiński, R. Główczyńska, Z. Huczek, M. Karczewski, G. Opolski, Comparison of the seven-year predictive value of six risk scores in acute coronary syndrome patients: Grace, timi stemi, timi nstemi, simple, zwolle and banach, Kardiologia Polska 72 (2), (2014) 155-165. doi:10.5603/KP.a2013.0216
Filipiak K. J., Kołtowski Ł., Grabowski M., Karpiński G., Główczyńska R., Huczek Z., Karczewski M., Opolski G.,

Abstract

Background and aim: To compare the long-term predictive value of six risk scores in a seven-year follow-up of acute coronary syndrome (ACS) patients. Methods: We followed 906 patients diagnosed with ACS for seven years prospectively. The following risk scores (RS) were calculated: TIMI STEMI, TIMI NSTEMI, GRACE, SIMPLE, ZWOLLE and BANACH. Based on the survival data, the predictive value for each RS was calculated with receiver operating characteristics (ROC) curve analysis and presented as area under curve (AUC). Results: The seven-year survival was 71%. The RS showed diverse long-term predictive values and AUC. The best estimation was demonstrated by the TIMI STEMI (0.779 [95% CI 0.743–0.812]), GRACE RS (0.766 [95% CI 0.737–0.794]) and BANACH RS (0.743 [95% CI 0.713–0.771]). Other scores presented were SIMPLE (0.714 [95% CI 0.683–0.743], TIMI NSTEMI (0.635 [95% CI 0.580–0.688]) and ZWOLLE (0.739 [95% CI 0.697–0.779]. Conclusions: The predictive values of currently recommended RSs are good for long-term perspective (seven years). RSs with high usability, such as BANACH RS, demonstrate accuracy similar to the more advanced RS. Key words: acute coronary syndrome, risk stratification, myocardial infarction, long-term prognosis, Poland

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.