Electrochemical reduction of industrial baths used for electropolishing of stainless steel

CYTOWANIE:

P. Lochyński, S. Charazińska, E. Łyczkowska, A. Sikora, M. Karczewski, Electrochemical reduction of industrial baths used for electropolishing of stainless steel, Advances in Materials Science and Engineering (2018) . doi:10.1155/2018/8197202
Lochyński P., Charazińska S., Łyczkowska E., Sikora A., Karczewski M.,

Abstract

Long-term exploitation of industrial electropolishing baths may contribute to the emergence of surface defects and may limit the range of applicable current densities. Due to this, extending the time of use of industrial baths is a major challenge. The application of electrochemical reduction in the process of reduction industrial baths enabled to reduce its contamination and, as a result, to enhance the surface quality of electropolished samples of grade 304 stainless steel. The contamination influence of the electropolishing bath on such parameters of the electropolished samples as roughness, gloss, mass reduction, and corrosion resistance was compared. The conducted tests included reduction of the contaminated industrial bath with use of cathodic reduction and monitoring of bath contamination with use of emission spectrometry ICP-OES. Potentiodynamic tests in 0.5M chlorine environment with the aim to determine the influence of electrochemical reduction of the plating bath on surface resistance demonstrated that the pitting corrosion resistance of samples electropolished in a bath after reduction was reduced by approximately 0.1V in comparison with samples electropolished before reduction. The calculations conducted for 24 corrosion resistance measurements demonstrated that differences between the results were significant. Bath reduction leads to improved roughness and gloss, even by approximately 500GU (gloss units). At the same time, mass reduction decreases even by 13% in comparison with the process conducted in the bath before reduction. This may have a positive influence by slowing down the bath contamination process and, as a result, it reduces negative environmental impact. Another argument that supports the reduction of industrial baths is slowing down the process of cathode contamination during the electropolishing process. In industrial conditions, this may extend the possibility to conduct the process without the need for cathode reduction or replacement.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.