Electrochemical study of 4-chloro-3-methylphenol on anodically pretreated boron-doped diamond electrode in the absence and presence of a cationic surfactant.

CYTOWANIE:

M. Brycht, P. Lochyński, J. Barek, S. Skrzypek, K. Kuczewski, K. Schwarzova-Peckova, Electrochemical study of 4-chloro-3-methylphenol on anodically pretreated boron-doped diamond electrode in the absence and presence of a cationic surfactant., Journal of Electroanalytical Chemistry 771 (2016) 1-9. doi:10.1016/j.jelechem.2016.03.031
Brycht M., Lochyński P., Barek J., Skrzypek S., Kuczewski K., Schwarzova-Peckova K.,

Abstract

Electrochemical behavior as a basis for voltammetric detection of the priority environmental pollutant 4-chloro-3-methylphenol (PCMC) on a bare boron-doped diamond electrode using DC voltammetry, differential pulse voltammetry, and square-wave voltammetry is presented. PCMC provides a well-defined and highly reproducible oxidation peak in the region from + 1000 mV to + 1200 mV (vs. Ag lAgCl, 3 mol L-1 KCl) in aqueous media in pH range 2.0-10.0. Boron-doped diamond electrodes with metallic type of conductivity (B/C ratio in gaseous phase during deposition procedure 2000 ppm-8000 ppm) and anodic pretreatment of the electrode surface exhibit a better electrochemical response and sensitivity in comparison with cathodic pretreatment and detection using semiconductive electrodes (500 ppm and 1000 ppm B/C ratio). Further, voltammograms are narrowed and visibly amplified in the presence of the cationic surfactant cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) at pH values higher than 9.0 due to its electrostatic interaction with the phenolate anion of PCMC (pK(a) = 9.55). Under optimized experimental conditions the developed electroanalytical methods exhibit detection limits in the 10(-7) mol L-1 concentration range in alkaline media (0.01 mol L-1 NaOH) in the presence of CTAB or in acidic media (0.1 mol L-1 phosphate buffer, pH 2.0) in its absence. (C) 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.