Environmental health risk posed by contamination of the individual water wells

CYTOWANIE:

J. Kubicz, A. Pawełczyk, P. Lochyński, Environmental health risk posed by contamination of the individual water wells, Chemosphere 208 (2018) 247-256. doi:10.1016/j.chemosphere.2018.05.182
Kubicz J., Pawełczyk A., Lochyński P.,

Abstract

This paper presents the results of analyzes of water samples taken from individual water wells intended for supplying households in non-urbanized areas with low population and infrastructure density. Relatively high concentrations of harmful pollutants were found in ground waters of the examined spots located in the suburban areas which may increase the risk of health incidents in exposed populations. Based on long-term measurements carried out in individual spots and toxicological data, the individual health risks related to carcinogenic effects in humans were assessed, resulting from direct ingestion of such water and from dermal contact. Non-carcinogenic hazard levels were determined, as well. In this work a novel approach to health risk assessment was proposed. It consists of determining the risks that range between minimum and possible maximum values. In the case of limited traceability of a pollutant the maximum and minimum risk values were derived from the limit of quantification (LOQ). Thus, for the minimum risk, zero concentration was applied, while for calculation of the maximum risk, LOQ was used as the possible highest pollutant content in water. The calculations proved that using untreated water for consumption and bathing is likely to cause an increase of both mutagenic and toxic risk in humans concerned. Depending on the site, the calculated non-carcinogenic hazard level expressed by the hazard index HI ranges between 0.6 and 3.6 while the excess lifetime cancer risk ELCR is of the order of 10(-4). (C) 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.