Algae proliferation on substrates immersed in biologically treated sewage

CYTOWANIE:

T. Garbowski, A. Bawiec, K. Pulikowski, P. Wiercik, Algae proliferation on substrates immersed in biologically treated sewage, Journal of Ecological Engineering 18 (1), (2017) 90-98. doi:10.12911/22998993/66253
Garbowski T., Bawiec A., Pulikowski K., Wiercik P.,

Abstract

Due fast biomass production, high affinity for N and P and possibilities to CO2 sequestration microalgae are currently in the spotlight, especially in renewable energy technologies sector. The majority of studies focus their attention on microalgae cultivation with respect to biomass production. Fuel produced from algal biomass can contribute to reducing consumption of conventional fossil fuels and be a remedy for a rising energy crisis and global warming induced by air pollution. Some authors opt for possibilities of using sewage as a nutrient medium in algae cultivation. Other scientists go one step further and present concepts to introduce microalgal systems as an integral part of wastewater treatment plants. High costs of different microalgal harvesting methods caused introduction of the idea of algae immobilization in a form of periphyton on artificial substrates. In the present study the attention has focused on possibilities of using waste materials as substrates to proliferation of periphyton in biologically treated sewage that contained certain amounts of nitrogen and phosphorus.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.