Using laser granulometer to algae dynamic growth analysis in biological treated sewage

CYTOWANIE:

T. Garbowski, K. Pulikowski, P. Wiercik, Using laser granulometer to algae dynamic growth analysis in biological treated sewage, Desalination and Water Treatment 99 (2017) 117-124. doi:10.5004/dwt.2017.21767
Garbowski T., Pulikowski K., Wiercik P.,

Abstract

Often within literature can be found descriptions of research using the technique of laser diffraction to characterize the composition of sewage and water, measurements of the number and volume of particle size distribution and fractal dimension of activated sludge flocs. This study focuses on the potential of the application of laser granulometric technique, which has not been widely described in other studies. It concerns the granulometric composition of sewage in which algae grow and the influence that algae has on size, properties and the stability of particles in suspension. The measurements include particle size distribution and the calculation of fractal dimension and the mean diameters of particles. In the study, an attempt was made to verify the similarity of the mechanism in which algae colonies are created to crystallization process. For this purpose, data from granulometric analysis were converted using the modified Avrami equation. The results presented indicate that the analysis of the particle size distribution of the suspension by laser diffraction generates reliable and reproducible results, and can also be successfully used to track the growth dynamics of the microbial complexes which form the suspension in a liquid medium such as sewage or water.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.