Does the meeting centres support programme reduce unmet care needs of community-dwelling older people with dementia? A controlled, 6-month follow-up polish study

CYTOWANIE:

J. Mazurek, D. Szcześniak, K. M. Lion, R. Dröes, M. Karczewski, J. Rymaszewska, Does the meeting centres support programme reduce unmet care needs of community-dwelling older people with dementia? A controlled, 6-month follow-up polish study, Clinical Interventions in Aging 14 (2019) 113-122. doi:10.2147/CIA.S185683
Mazurek J., Szcześniak D., Lion K. M., Dröes R., Karczewski M., Rymaszewska J.,

Abstract

Introduction: In Poland we lack a multidisciplinary and coordinated system of care for people with dementia, which would take the form of an evidence-based pathway and the number of reports on the holistic approach to caring for people living with this diagnosis is very low.

Aim of the study: The aim of the study was to investigate whether the Meeting Centres Support Programme (MCSP) is effective in meeting the needs of older people with dementia.

Participants and methods: This was done by comparing the experiences of people with dementia themselves and that of their carers at baseline and at follow-up, after 6 months of participation in MCSP or Usual Care (UC).

Results: The study included 47 people diagnosed with mild-to-moderate dementia (n=24, MCSP group; n=23, UC control group) and 42 informal carers (n=22, MCSP group; n=20, UC control group), all living in Wroclaw in Poland and involved in the European JPND-MEETINGDEM project. To assess cognitive functioning and severity of dementia, the Mini-Mental State Examination and Global Deterioration Scale were used. The needs were assessed using the Camberwell Assessment of Need for the Elderly. The most frequently reported unmet needs at baseline both by the persons with dementia and their carers included activities of daily living, psychological distress, and the need for company. Compared to the UC group the unmet needs were reduced considerably in the MCSP group providing convincing evidence that MCSP is effective in reducing unmet needs over a 6-month period.

Conclusion: MCSP may be regarded as a good example of comprehensive post-diagnostic support for patients with mild-to-moderate dementia as well as their informal carers.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.