Electropolishing of Stainless Steel in Laboratory and Industrial Scale

CYTOWANIE:

P. Lochyński, S. Charazińska, E. Łyczkowska, A. Sikora, Electropolishing of Stainless Steel in Laboratory and Industrial Scale, Metals 9 (8), (2019) 854. doi:10.3390/met9080854
Lochyński P., Charazińska S., Łyczkowska E., Sikora A.,
Transposing the process scale from laboratory to industrial conditions is a difficult issue that applies to many sectors of the industry. As far as electropolishing of stainless steel is concerned, the limitations connected with a significant increase in the area of electropolished surface should be considered, along with the possibility of defects that may emerge. This paper compares the results of electropolishing of stainless steel in the laboratory and in industrial conditions. For the analyzed conditions, it was determined that the best results, both in laboratory and industrial conditions, were obtained at temperature of 35 °C and current density of 8 A·dm−2. High temperatures resulted in the emergence of defects on the surface, in particular for industrial samples. The defects were visualized by metallographic images with Nomarski contrast and atomic force microscopy. X-ray photoelectron spectroscopy tests were used to analyze the composition of the passive layer on the electropolished surfaces. View Full-Text

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.