Selected endothelial hemostatic markers in patients with peripheral arterial disease after endovascular revascularization and restenosis formation

CYTOWANIE:

D. Kotschy, M. Kotschy, P. Socha, L. Masłowski, J. Kwapisz, N. Żuk, M. Karczewski, W. Witkiewicz, Selected endothelial hemostatic markers in patients with peripheral arterial disease after endovascular revascularization and restenosis formation, Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej 69 (2015) 905-912. doi:10.5604/17322693.1164409
Kotschy D., Kotschy M., Socha P., Masłowski L., Kwapisz J., Żuk N., Karczewski M., Witkiewicz W.,

Abstract

Introduction: Surgical and endovascular revascularization of ischemic legs in patients with peripheral arterial disease (PAD) can damage the arterial wall (endothelial and smooth muscle cells). Hemostatic factors released during endothelial dysfunction can lead to restenosis.

Aim: 1. Determination of selected endothelial hemostatic factors in PAD patients and a reference group.

2. Prospective observation of new restenosis appearance in PAD patients after endovascular revascularization.

3. Comparison of selected endothelial hemostatic factors between non-restenotic and restenotic PAD patients.

Patients & methods: 150 PAD patients after endovascular revascularization – 90 men and 60 women, aged 44-88 (mean 65.5) years – were examined. During one-year observation after the revascularization procedures in 38 PAD patients restenosis occurred, when blood samples were also collected. The reference group consisted of 53 healthy persons – 44 men and 9 women, aged 20-56 years. Blood was drawn in the morning into 3.2% sodium citrate at a ratio of 9: 1. Tissue factor (TF), tissue factor pathway inhibitor (TFPI), thrombomodulin (TM), von Willebrand factor (vWF) and tissue plasminogen activator (t-PA) were measured in plasma with commercial tests using the enzyme immunoassay.

Results: In the plasma of PAD patients after revascularization, the concentrations of TF and vWF were significantly higher, TM lower, TFPI and t-PA similar compared to the reference group. Six months after revascularization the level of TF had increased and vWF had significantly decreased. The endothelial hemostatic factors before and after restenosis did not significantly differ except TF, which after restenosis was higher.

Increased TF and vWF levels in PAD patients indicate arterial endothelial cell damage, by atherosclerotic and revascularization processes. In PAD patients with restenosis compared to these patients before restenosis the determined endothelial hemostatic factors, except TF level, did not significantly differ. Perhaps TF participates in restenosis formation.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.