Tissue factor and other hemostatic parameters in patients with advanced peripheral artery disease after endovascular revascularization – search for hemostatic factors which indicate restenosis

CYTOWANIE:

D. Kotschy, M. Kotschy, P. Socha, L. Masłowski, J. Kwapisz, N. Żuk, M. Karczewski, W. Witkiewicz, Tissue factor and other hemostatic parameters in patients with advanced peripheral artery disease after endovascular revascularization – search for hemostatic factors which indicate restenosis, Advances in Clinical and Experimental Medicine 24 (1), (2015) 93-98. doi:10.17219/acem/38160
Kotschy D., Kotschy M., Socha P., Masłowski L., Kwapisz J., Żuk N., Karczewski M., Witkiewicz W.,

Abstract

Background. In patients with peripheral artery disease (PAD) a hypercoagulable state and thromboembolic complications occur. Revascularization procedures increase this state, sometimes leading to restenosis. Restenosis following balloon angioplasty (PTA) and stent implantation is >= 50% of artery stenosis.

Objectives. To determine the concentration of tissue factor (TF), tissue factor pathway inhibitor (TFPI), thrombin-antithrombin (TAT) complexes, fibrinogen and D-dimers in the blood of patients with PAD after peripheral endovascular revascularization of the lower legs and in PAD patients with restenosis.

Material and Methods. The study included 150 patients with PAD, 90 men and 60 women, aged 44-88 (mean 65.5) years, after successful peripheral angioplasty (PTA) and/or with stenting. During the 6 months after the revascularization procedures, restenosis occurred in 27 patients. The reference group consisted of 53 healthy persons (44 men and 9 women, aged 20-56 years). Blood was drawn in the morning into 3.2% natrium citrate at a ratio of 9 : 1. The concentration of TF, TFPI, TAT complexes and D-dimers were measured in plasma with commercial tests using an enzyme immunoassay. Fibrinogen was determined with coagulometer.

Results. In the plasma of patients with PAD after endovascular revascularization, the concentrations of TF, TAT complexes, fibrinogen and D-dimers were significantly higher compared to the reference group. During the six months of observation, 27 patients developed restenosis. The results of hemostatic factors in patients with restenosis were compared with the same patients before restenosis and the group of 123 PAD patients after endovascular revascularization. TF and fibrinogen levels in the 27 patients with restenosis were significantly higher than in the group of PAD patients before restenosis.

Conclusions. Statistically significantly higher levels of tissue factor (TF) and fibrinogen in PAD patients with new restenosis, compared to those without restenosis after endovascular revascularization, indicate they can participate in the formation of restenosis

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.