Subclinical carotid atherosclerosis and cardiovascular risk factors in HIV-infected patients

CYTOWANIE:

W. Kwiatkowska, B. Knysz, J. Drelichowska, M. Czarnecki, J. Gąsiorowski, E. Biłyk, M. Karczewski, W. Witkiewicz, Subclinical carotid atherosclerosis and cardiovascular risk factors in HIV-infected patients, Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej (Online) 65 (2011) 770-783. doi:10.5604/17322693.967075
Kwiatkowska W., Knysz B., Drelichowska J., Czarnecki M., Gąsiorowski J., Biłyk E., Karczewski M., Witkiewicz W.,

Abstract

BACKGROUND: 

HIV infected patients, especially those treated with antiretroviral (ARV) drugs, show an increased risk and incidence of cardiovascular disease.

OBJECTIVES: 

The aim of this study was to evaluate the progression of subclinical atherosclerosis in the carotid arteries, expressed as the value of carotid intima-media thickness (cIMT) and the amount of atherosclerotic plaques, and to analyze the correlation between cIMT and risk factors for cardiovascular diseases in a cohort of HIV infected patients.

METHODS: 

The analysis included 72 HIV infected patients, mean age 39.4 years, and 27 healthy HIV negative individuals, matched for age and sex. The data collected included evaluation of the infection, ARV treatment, past cardiovascular events, assessment of traditional and nontraditional risk factors for cardiovascular diseases, cIMT measurements and amount of atherosclerotic plaques in the carotid arteries.

RESULTS: 

HIV infected patients show more advanced subclinical atherosclerosis in the carotid arteries (cIMT and plaques incidence). The cardiovascular risk profile of the HIV infected patients is significantly different from HIV negative people. Among the HIV positive group lower body mass index (BMI) and higher waist/hip ratio (WHR) are observed. The concentration of all cholesterol fractions is lower, whereas the concentration of triglycerides is higher. Cigarette smoking is more common among HIV-infected individuals. A strong statistical correlation between cIMT and age, hypertension, non-high-density lipoprotein (non-HDL) cholesterol and ARV time were found. Total and LDL cholesterol, and lifetime smoking exposure also affect the cIMT. The relationship between cIMT and current HIV RNA may indicate the impact of the current infection status on the cIMT dynamics in this subpopulation.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.