Use of iron(III) chloride sulfate for the treatment of filter backwash water. [Badania nad zastosowaniem chlorosiarczanu żelaza(III) do oczyszczania popłuczyn z filtrów do odżelaziania i odmanganiania wody]

CYTOWANIE:

M. Meggeneder, J. Łomotowski, P. Wiercik, Use of iron(III) chloride sulfate for the treatment of filter backwash water. [Badania nad zastosowaniem chlorosiarczanu żelaza(III) do oczyszczania popłuczyn z filtrów do odżelaziania i odmanganiania wody], Ochrona Srodowiska 33 (4), (2011) 53-56.

Meggeneder M., Łomotowski J., Wiercik P.,

Abstract

The study reported on in this paper was performed in the groundwater treatment plant Wasserwerk Langenberg (Germany) and included pilot plant investigations into the treatment of filter backwash water. To support sedimentation of suspended solids in the filter backwash water, use was made of Fe(III) chloride sulfate as a coagulant. The experiments were conducted to determine the influence of aeration and Fe(III) chloride sulfate on the composition of the filter backwash water after sedimentation in a settling tank over a period of 1 to 48 h. The results show that under these conditions filter backwash water should be treated using Fe(III) chloride sulfate doses ranging from 8 to 16gFeClSO(4)/m(3), with simultaneous 1-hour aeration upon coagulant addition. The study has produced the following finding: When use is made of Fe(III) chloride sulfate as coagulant, the backwash water streams from the rinsing of filter beds designed for iron and manganese removal from groundwater can be treated with such efficiency that permits their recirculation to the treatment train, or their reuse as technological water.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.