The role of the tissue factor and its inhibitor in the development of subclinical atherosclerosis in people living with HIV

CYTOWANIE:

K. Barska, W. Kwiatkowska, B. Knysz, K. Arczyńska, M. Karczewski, W. Witkiewicz, The role of the tissue factor and its inhibitor in the development of subclinical atherosclerosis in people living with HIV, PLoS ONE 12 (7), (2017) . doi:10.1371/journal.pone.0181533
Barska K., Kwiatkowska W., Knysz B., Arczyńska K., Karczewski M., Witkiewicz W.,

Abstract

Introduction

HIV infection is associated with an increased risk of cardiovascular disease in connection with atherosclerosis and thromboembolic complications. The pathogenesis of atherosclerosis is still unclear in this group of patients. Studies on pathogenesis of atherosclerosis in the general population emphasize the role of the extrinsic pathway of blood coagulation, particularly the tissue factor (TF) and tissue factor pathway inhibitor ( TFPI). The effect of persistent activation of the immune system on enhanced expression of TF on the surface of monocytes in subjects infected with HIV is known to be correlated with the level of HIV RNA in blood serum.

Study aim

The aim of this study was to evaluate the concentration of TF and its inhibitor TFPI in blood plasma, the impact of traditional and non-traditional cardiovascular risk factors on their concentration and the impact of both markers of haemostasis on the severity of subclinical atherosclerosis as assessed by the intima-media measurement of the carotid artery in HIV infected patients.
Materials

The study included 121 HIV-infected people with known clinical, immunological and virological status. The control group consisted of 42 healthy individuals, selected in terms of age and sex.

Results and conclusions

Higher concentrations of TF occurred in HIV-infected patients with a low current plasma HIV RNA level, nadir CD4+ T-cell count and longer duration of cumulative antiretroviral treatment. In multivariate analysis, it was the length of cumulative NRTI treatment that impacted on the concentration of TF. The determinants of cardiovascular disease (CVD) risk factors and inflammatory markers did not show any effect on the concentrations of TF.

The TFPI level in HIV-infected patients was significantly higher than in the control group and was negatively correlated with the current level of HIV RNA and nadir CD4+ T-cell count, being higher in patients subjected to antiretroviral treatment. It was shown that the higher the cardiovascular risk and the higher the levels of total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol (LDL) and non-high-density lipoprotein cholesterol (non-HDL), the higher the concentrations of TFPI observed. The levels of TF and TFPI were positively correlated with carotid intima media thickness (cIMT); in the multivariate analysis, TF, non-HDL cholesterol and lifetime smoking (pack-years) independently affected the growth of cIMT. A similar effect on cIMT was demonstrated by TFPI.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.