The use of the aeration process for upgrading the efficiency of suspended solids sedimentation during groundwater treatment. [Zastosowanie napowietrzania do poprawy skuteczności sedymentacji zawiesin powstaja̧cych podczas oczyszczania wód podziemnych]

CYTOWANIE:

M. Kusnierz, P. Wiercik, The use of the aeration process for upgrading the efficiency of suspended solids sedimentation during groundwater treatment. [Zastosowanie napowietrzania do poprawy skuteczności sedymentacji zawiesin powstaja̧cych podczas oczyszczania wód podziemnych], Ochrona Srodowiska 31 (4), (2009) 21-24. doi:10.1515/aep-2016-0031
Kusnierz M., Wiercik P.,

Abstract

The aeration process involved compressed air and was aimed at improving the sedimentation of the suspended solids that form in the course of groundwater treatment. The experiments have revealed that the aeration of the backwash water from the filters used for iron and manganese removal from the groundwater being treated not only accelerated the precipitation of iron and manganese compounds but also increased the rate and efficiency of water clarification in the settling tanks. The use of compressed-air aeration seems to be recommendable in large and medium-sized groundwater treatment plants where the process can be applied to the pretreatment of backwash water. It also seems worthwhile to consider the possibility of recirculating (upon sludge removal) the clarified supernatant into the treatment train. Periodic aeration conducted prior to the sedimentation process will shorten the time of backwash water retention in the settling tanks and thus permit their dimensions to be reduced.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.

 


 

Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.